top of page

Ankara Araç Değer Kaybı Avukatı

kaza, araç değer kaybı

Ankara Değer Kaybı, Hasar Farkı Avukatı

Araç değer kaybı avukatı trafik kazaları sonucunda oluşan hasarlar ve hukuki süreç için danışmanlık ve vekillik hizmeti alınacak meslek mensubudur. Kaza yaptıktan sonra araç onarıldığında ikinci el olarak satışı sırasında kazaya bağlı onarımdan kaynaklanan bir değer düşüşü olur.  Araç değer kaybı olarak adlandırılan durum aracın olay tarihinde taşıyacağı değer ile kazadan sonra tamir edilmesi durumunda ortaya çıkan değeri arasındaki maddi farktır.

 

Aracınız kazaya karışmışsa hak kaybına uğramamak adına bir an önce sigorta şirketine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Zira sigorta şirketleri aracın kaza sebebi ile uğradığı değer kaybı ile ilgili tazminatları araç sahipleri tarafından talep olmadığı müddetçe ödemekten kaçınmaktadır. Bu sebeple değer kaybı alanında uzman bir avukat desteği ile konumu itibariyle güçlü olan sigorta şirketlerine karşı işlemlerinizi takip ettirerek hak kaybına uğramanızın önüne geçebilirsiniz.

 

Araç değer kaybı avukatı tarafından temsil edilmek hak kayıplarının engellenmesi açısından en doğru yaklaşımdır. Araç değer kaybı hesaplanacağı zaman çeşitli kriterlere bakılır. Başvurunun dijitalden yapılması kolay gibi gözükse de; süreç takibi bilirkişi raporuna karşı itiraz veya ıslah gibi hukuki bilgi gerektiren aşamalar bulunmaktadır. Bu nedenle,   hak ve maddi kayıplarının önüne geçmek için değer kaybı dosyaları ile ilgilenen deneyimli avukatlardan destek almak çok önem arz etmektedir.

 

Değer kaybı olarak adlandırılan durum bilirkişi raporları ile tespit edilir. Aracın kazadan önceki serbest piyasadaki satış değeri ile kaza olduktan sonra ve onarımın ardından ikinci el piyasasındaki satış değeri arasındaki farkın ne olduğunun tespit edilmesi gerekir. Araç değer kaybı avukatı kişi haklarının korunması, savunulması ya da hakların sınırlarının doğru anlaşılabilmesi için görev yapar. Hukuki destek almak trafik kazaları sırasında ortaya çıkan araç değer kaybı gibi konularda yasal hakların doğru anlaşılabilmesi için gereklidir. Bu sayede zaman kaybı yaşanması engellenirken hukuki sürecin doğru takip edilmesi, hakların korunması da sağlanır. Araç değer kaybı tazminatı söz konusu ise her kilometre değerine sahip araçlar için değer kaybı tazminatı istenebilmektedir. 

Araç Değer Kaybı Kimlerden İstenebilir?

Araç sahibi, araç sürücüsü araç işleteni ya da zorunlu mali sorumluluk sigortasından talepte bulunabilir. 

Araç Değer Kaybı Talep Edilirken...

 • Kaza oluştuğunda çift taraflı bir trafik kazasından söz edilebilmesi zorunludur. 

 • Ayrıca talepte bulunacak olan kişinin kusur oranı talep edilenden daha az olmalıdır. 

 • Kaza sırasında araçta hasar olmalı ve  onarım da gerçekleştirilmelidir. 

 • Hasarlı parçalar daha önceden başka bir kazaya bağlı olarak onarılmış olmamalıdır. 

 • Tek taraflı olan kazalarda araç değer kaybı talep edilemez. (Ağaca çarpma, bir yere sürtme vb.)

 • Taraflardan %100 kusurlu olan araç değer kaybı talep edemez.

 • Karşı tarafın kusur oranı ise talep edilen zarar belirlenirken dikkate alınır.

Değer kaybı hesabı yapılırken göz önünde bulundurulacak unsurlar nelerdir?

 • Araç modeli

 • Araç markası

 • Araç özelliği

 • Kazanın ardından araçta oluşan hasar

 • Kaza sebebi ile araçta yapılan onarımlar

 • Araç kilometresi

 • Araç kaza yaptığındaki yaşı

 

Hurdaya çıkan ( pert olan) bir araç söz konusu ise araç sahibi araç değer kaybı konusunda bir talep oluşturamaz!!!

Araç Değer Kaybı Davası Açılacağı Zaman Hangi Belgeler Gerekir?

 • Kaza gerçekleştiği sırada tutulan kaza tespit tutanağı,

 • Kusur oranlarını belgeleyen tutanak,

 • Hasarı gösteren fotoğraflar (Araç hasarına ilişkin fotoğraflar her açıdan çekilmelidir)

 • Onarım yapılırken alınan parçaların faturaları

 • Sürücü ehliyet belgesi (İki tarafında)

 • Araçlara ait ZMMS poliçeleri ( İki tarafında)

 • Araç ekspertiz raporu (Değer kaybı talep edilen aracın)

 • Başvuru işlemleri sırasında bir ücret yatırılması zorunludur,

 • Yatırılan ücrete ilişkin makbuzun da gerekli belgeler arasında yer alması icap eder. 

 • Sigorta şirketinin zarar gören tarafın müracaatını reddettiğine dair imzalı nihai cevap yazısı teslim edilmelidir.

 • Uyuşmazlıkla ilgili olarak zarar gören tarafın haklılığını ispat edebilecek her tür belge.

Araç değer kaybı başvurusu öncelikle sigorta şirketi üzerinden gerçekleştirilir. Sigorta şirketi başvuruya 15 gün içinde yazılı olarak cevap vermediğinde ya da verdiği cevap olumsuz olduğunda  ise Sigorta Tahkim Komisyonu devreye girer. Sigorta şirketine başvuru zorunluluğu dava şartıdır. Evraklar eksiksiz ve tam olarak teslim edildiğinde komisyon ilgili başvuruyu incelemeye alır. Başvurunun gerekli şartları taşıyıp taşımadığının tespiti ön inceleme aşamasında gerçekleşir. Komisyon 15 günlük süre içinde başvurunun sigorta hakemleri tarafından ele alınıp alınmaması gerektiğine karar verecektir. Bağımsız sigorta hakemleri görevlendirildiklerinde dört ay içinde karar vermek zorundadırlar. Hakemlerin süresi içinde görevini yapmaması ya da olumsuz yanıt vermesi durumunda ise uyuşmazlık yetkili mahkemelere taşınabilir. 

Görevli Mahkeme Hangi Mahkemedir?

Haksız fiile bağlı olarak açılacak olan tazminat davası için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müracaat edilmesi gerekir. Dava sigorta şirketine karşı açılacaksa bu durumda da Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulur.  Maddi hasarlı bir trafik kazası sebebi ile zarar gören araç yetkisiz bir servise yönlendirilirse ve orijinal parça kullanılmamasından kaynaklanan bir araç değer kaybı oluşursa bu durumda kasko şirketi için açılacak dava Tüketici Mahkemesi’ne olur. Görüldüğü üzere görevli ve yetkili mahkeme olayın ve talebin içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle hukuki olarak değer kaybı avukatı ile süreç takibi önem arz etmektedir.

Zamanaşımı Süresi Kaç Yıldır?

Araç değer kaybı zamanaşımı süresi bakımından zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenilmesinin ardından 2 yıldır. Bunun yanı sıra kaza meydana geldikten sonra 10 yıllık zamanaşımı süresi devreye girer. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları sonrasında 2016 yılında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları içerisinde alt mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir. Değer kaybı tazminatı kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmelidir. Alacağınızın zamanaşımına uğramasına fırsat vermeden en kısa zamanda zararınızın giderilmesini talep ederek zamanaşımı süresinin kesilmesini sağlamalısınız. Aksi halde hak kaybına uğramanız kuvvetle muhtemel olacaktır.

Mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları değer kaybı teminatı kapsamı dışında kalmaktadır!!

Aracınız kazaya karışmışsa hak kaybına uğramamak adına bir an önce sigorta şirketine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Zira sigorta şirketleri aracın kaza sebebi ile uğradığı değer kaybı ile ilgili tazminatları araç sahipleri tarafından talep olmadığı müddetçe ödemekten kaçınmaktadır. Bu sebeple değer kaybı alanında uzman bir avukat desteği ile konumu itibariyle güçlü olan sigorta şirketlerine karşı işlemlerinizi takip ettirerek hak kaybına uğramanızın önüne geçebilirsiniz.

bottom of page