top of page

Ankara Spor Hukuku Avukatı

ankara spor hukuku avukatı

Ankara Spor Hukuku Avukatı, Spor Hukuku’nun dinamik, değişken ve yeni kuralların takibini yaparak müvekkillerine hukuki destek sunan kişidir. Spor Hukuku avukatı, Spor Hukuku mevzuatının değişken ve yeni kurallara açık olmasından dolayı mevzuata hâkim olmalı ve mevzuatı sürekli takip etmelidir. Sporun büyüyen ekonomisi nedeniyle Spor Hukuku’ndaki hakların mevzuata uygun şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Spor Hukuku’nda yapılan hatalar hak sahibi için telafisi mümkün olmayan zararlara neden olmaktadır.

 • Sporcular: Bir amaca ulaşmak için belirli kurallar çerçevesinde araç kullanarak ya da araç kullanmayan sporun en aktif elemanlarıdır.

 

 • Hakemler: Spor oyun kurallarının doğru ve adil bir şekilde uygulanması için aktif rol alan kimselerdir. 

 

 • Gözlemciler: Gözlemciler hakem heyetinin gözlemleyen ve oyunun kurallara uygun bir şekilde oynanmasını sağlayan kişilerdir.

Lisans

Lisansı olmayan sporcu müsabakaları katılamamaktadır. Müsabakaya katılmak isteyen lisans sahibi sporcuların sağlık raporu almaları ve tevsik edilmeleri gerekmektedir.


Lisans almak isteyen sporcu ferdi lisans başvurusunda bulunabileceği gibi bir kulüp adına da lisans alabilmektedir.


Lisans aldıktan sonra sporcuların lisanslarının her sene vize edilmeleri gerekmektedir.


Lisans almak isteyen sporcular futbolcular dışında SGM il müdürlüklerine başvuruda bulunurken futbolcular Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Antrenörlerin Görev Alanları Nelerdir?

Antrenörler ve teknik direktörler: sporculardan sonra en aktif spor süjelerindenlerdir. Spor takımları başında yönetici durumunda olan antrenörler ve teknik direktörler sporda sporculara taktik ve teknik bilgi veren kimselerdir. Antrenörlerin görev alanları SGM Antrenör Yönetmeliği’ne göre belirlenmektedir. 

Antrenör görev alanları ise şu şekildedir:

 

 1. Yardımcı Antrenör (monitör): Birinci Kademe

 2. Minikler ve yıldızlar kategorisinde : İkinci kademe Antrenör

 3. Gençler ve büyükler kategorisinde: üçüncü kademe antrenör

 4. Büyükler ve milli takımlarda: Dördüncü kademe antrenör

 5. Büyükler ve milli takımlarda: beşinci sınıf antrenör.

 

Belirtilen alanlarda antrenörlük yapmak isteyene kimselerin eğitim süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda süreklilik sağlanabilmesi ve elde edilen hakların korunması için sözleşmede belirtilen şartların korunması gerekmektedir.

Ankara Spor Hukuku Avukatı, Spor hukuku; kulüplerin, ulusal uluslararası spor federasyonlarının, sporcuların ve benzeri kuruluş veya kişilerin birbirleriyle olan sportif etkinliklerini,  ilişkilerini düzenleyen, spor alanında özgürlüğün ve rekabetçi alanın oluşmasını amaçlayan bunun gerçekleşmesi amacıyla da uyulması gereken kuralları belirleyen hukuk dalıdır.

Spor hukuku yaygın olarak;

 

 • Sponsorluk sözleşmeleri,

 • Spor organizasyonlarının kendi aralarında çıkan uyuşmazlıkları, 

 • Sporculara verilen disiplin cezalarıyla ilgili çıkan uyuşmazlıkları,

 • Spor organizasyonu bünyesinde çalışan kişilerle yaşanan uyuşmazlıkları, 

 • Yayıncı kuruluşlarca yapılan sözleşmeleri düzenler. 

Hemen her ülke kendi iç hukukunda spor hukuku ile alakalı düzenlemeler yapmıştır, aynı zamanda sporun uluslararası bir etkinlik olması dolayısıyla uluslararası spor mahkemesi kurulmuş ve bu mahkeme kararlarının bağlayıcılığı federasyonlar, kuruluşlar, dernekler tarafından kabul edilmiştir. - Ankara Spor Hukuku Avukatı

Spor hukuku; iki ayrımla incelenir. 

image.png

Spor hukukunun kaynakları 

 1. Yazılı hukuk kurallarıdır.

 2. Uygulamada alışılagelmiş, kendiliğinde oluşan kurallar da kaynak sayılabilmektedir. 

 

Örneğin, Fair-Play olarak ifade edilen spor ahlak kuralları, uygulamada zamanla oluşmuş hukuk kurallarıdır. Ancak, bu kurallar hukuki olarak bir yaptırıma bağlanmadığı sürece, uyulması zorunlu hukuk kuralları niteliği taşımaz.


Spor hukuku alanındaki uzman avukatlar;

 

 • Sporcu, teknik adam, oyuncu temsilcileri, spor kulüpleri, federasyonlar ve federasyon birlikleri arasında doğan, öncelikle mali uyuşmazlıklar ve disiplin uyuşmazlıkları olmak üzere tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümünde tarafları, ulusal ve uluslararası sportif yargı mercileri nezdinde temsil eder.

 • Müvekkillerini merkezi Lozan’da bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdindeki davalarda ve temyiz davalarında taraf avukatı olarak temsil eder.

 • Spor kulüplerinin şirketleşmesine ilişkin sürecin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti verir.

 • Danışmanlık hizmetimiz bu süreçte gerekli bölünme, devir ve diğer hukuki işlemlerin takibi, sportif faaliyetlerden kaynaklanan her türlü yayın, sponsorluk, reklam, bilet vb. konulara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ile tüm spor dallarında faaliyet gösteren sporcu, teknik adam, sporcu temsilcileri ve spor kulüplerinin aralarında akdedilen; Sporcu, Menajerlik, Transfer Sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanmasını kapsıyor.

 • Ulusal ve uluslararası spor federasyonları ve spor otoritelerince oluşturulmuş mevzuat ve uygulamalar hakkında da müvekkillerimize hukuki danışmanlık verir.

 • Spor kulüplerinin iç işleyişlerine ilişkin konularda danışmanlık verilmesi, yönetim kurulu kararları ve genel kurulların hazırlanması, sözleşmelerin yazılması ve düzenlenmesi ile spor hukukuna özgü diğer konularda hukuki hizmet sunulması,

 • Sporcular ve spor kulüplerinin görsel ve yazılı basındaki kişilik haklarına saldırı kapsamındaki haklarının korunması gibi konular da ekibimizin faaliyet alanları arasındadır. - Ankara Spor Hukuku Avukatı

 • Spor Hukuku incelendiğinin bu hukuk dalının temel amacı farklı spor branşları arasındaki farklılıkları gidermek, her oyuncuya adil cezaların verilmesini sağlamak ve eşitlik ilkesini ön plana çıkarmaktır.

 • Sporcuların, teknik direktörlerin kulüplerden olan hak ve alacaklarının tahsil edilebilmesi için yapılacak her türlü hukuki iş ve işlemler,

 • Spor oyun kurallarına aykırı hareketten dolayı verilmiş ya da aykırı davranılmamış olmasına rağmen hukuka aykırı bir şekilde verilen cezaların iptali ya da uygun cezanın verilmesi için yürütülen hukuki sürecin takip edilmesi,

 • Hukuka aykırı olarak verilen cezaların neden olduğu zararın tazmin edilebilmesi için yürütülen hukuki süreç,

 • Profesyonel sporcuların kulübe kazandırılması sürecinde sözleşmenin taraf haklarının korunması nedeniyle sözleşmenin hazırlanması,

 • PFDK ve AFDK’ya sevk edilen sporcu ile teknik adamların haklarının korunması için hukuki sürecin takibi,

 • Spor kulüpleri ile sponsorlar arasında yapılan sözleşmelerin hazırlanması,

 • Spor kulüpleri ile sponsorlar arasında çıkacak ihtilafların çözülmesi için hukuki sürecin takip edilmesi,

 • Spor kulübünün şirketleşme çalışmalarında gerekli hukuki desteğin ve takibin yapılması,

 • Sporcu ve spor kulüplerinin vergi cezalarına ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların taraf lehine çözülmesi için sürecin takibi,

 • Sporcu ve kulüplerin medya karşısında kişisel ve kolektif haklarının korunması için gerekli sürecin takibi,

 • Yabancı ülkelerden gelen sporcuların ülkeye ve ülkenin hukukuna hızlı bir şekilde adapte olması için gerekli eğitimlerin verilmesi,

 • Spor kulüpleri ile yayıncı kuruluş arasında yapılacak sözleşmenin hazırlanması,

 • Spor kulüpleri ile yayıncı kuruluş arasındaki çıkan ihtilafların çözümü için gerekli hukuki desteğin sunulması,

 • Yabancı ülkelerden gelen ya da gelecek olan oyuncuların yerleşim izni ile vatandaşlık işlerinin takibi,

 • Transferler sonrasında sporcuların lisans çıkarma süreçlerinin takibi,

 • Uluslararası organizasyonların hazırlık sürecinden organizasyonun sonuna kadar hukuki desteğin sağlanması,

 • Doping kullandığı iddia edilen sporcu haklarının hem uluslararası platformlarda hem de ulusal platforma korunması için gerekli tedbirlerin alınması.

 Ankara Spor Hukuku Avukatı olarak Pirzade Hukuk ve Danışmanlık Ofisi profesyonel bir hukuki destek sunmaktadır.

bottom of page