top of page

Ankara Trafik Kazası Avukatı

ankara trafik kazası avukatı

Trafik sigortası yaptırılması motorlu araç sürücüleri (işleten) için, her ne kadar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. Maddesi uyarınca zorunlu ise de, uygulamada kişiler trafik kazalarından kaynaklı birçok dava türü ile karşı karşıya kalabilmektedir.

image.png

Bu tarz trafik kazası sonucunda tarafların karşılaştığı hukuki süreç çok hassas olmaktadır. Yeni yönetmelik takibi ve sürelerin diğer alanlardan farklılık göstermesi; süreç takibinin önemini arttırmaktadır. Kişilerin kendilerini bu dava ve uyuşmazlıklarda temsil edecek, trafik mevzuatına hâkim nitelikli bir hukukî destek edinmeleri büyük önem kazanmaktadır. Maalesef kusursuz ya da daha az kusurlu olduğu hâlde, gerekli hukukî başvuru yollarına usulüne uygun ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı için mağdur olan pek çok vatandaşımız bulunmaktadır.

Maalesef kusursuz ya da daha az kusurlu olduğu hâlde, gerekli hukukî başvuru yollarına usulüne uygun ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı için mağdur olan pek çok vatandaşımız bulunmaktadır.


Trafik kazaları nedeniyle yürütülecek olan başlıca hukuki yollar:

 

 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepleri,

 • Sigorta şirketine yönelik gerçekleştirilmesi gereken başvurular,

 • Sigorta tahkim komisyonu nezdinde yürütülmesi gereken süreçler,

 • Trafik kazası nedeniyle yürütülecek olan cezai soruşturma ve kovuşturmalar,

 

Trafik kazasından kaynaklanan birçok tazminat davası ve alacak davası söz konusu olmaktadır. Bunlar kaza sonucunda araçta meydana gelen hasarlardan kaynaklanabileceği gibi, bedensel zarar veya ölüm nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir.

 

Trafik kazalarda çeşitli hukuki yollara başvurulduğu için olayın iyi anlaşılması gerekir ki doğru mercie, doğru zamanda başvuru yapılsın. Bu nedenle trafik kazası sonrasında öncelikle olay yeri incelemesi somut olayın çözümlenmesinde önemli hususlardan biridir. Trafik kazasının değerlendirilmesi olay yerinde başlar ve özenli çalışma sonucunda kaçırılması mümkün detayların gözden kaçırılma ihtimalini azaltır. Ankara Trafik Kazası Avukatının kazanın en başından olayı takip edip ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi ve müteakip zararların da meydana gelmesini önlemede rolü yadsınamaz. Çünkü trafik kazası sonucunda zararın tazmin edilebilmesi için başvurulması gereken hukuki yollar bulunmaktadır. Bu hukuki süreçte bilgi ve tecrübesiyle farkını ortaya koyacak uzman bir trafik avukatına başvurulmasını tavsiye ederiz.


Trafik kazası nedeniyle ileri sürülebilecek başlıca talepler :

 

 1. Aracın piyasa değerinde ortaya çıkan değer kaybı,

 2. Ticari araçlarda(örneğin taksilerde veya kiralık araçlarda) oluşan kazanç kaybı,

 3. Araç hasar onarım bedeli,

 4. Ölenin yakınları açısından destekten yoksun kalma tazminatı,

 5. Çalışma gücü kaybı,

 6. Bakım ve tedavi giderleri,

 7. Manevi acı, elem, keder, ızdırap nedeniyle manevi tazminat,

 8. Kaza sonucunda ölüm gerçekleştiyse her türlü cenaze giderleri,​

 9. Araç Hurda Bedeli,

 10. Araç Pert Bedeli,

 

Somut olayın gereklerine göre bu talepler artırılabileceği gibi, bu taleplerden yalnızca bir kısmı da dava konusu edilebilecektir. Ankara Trafik Kazası Avukatından söz konusu durum ile ilgili hukuki destek alabilirsiniz. 

Trafik Kazası Nedeniyle Yürütülecek Ceza Davaları

Yaşanan bir trafik kazasının özel hukuk anlamında sigorta ödemeleri, rücu ve tazminat yükümlülüğü gibi bir çok sonucunun mevcut olmasının yanında; bir de ceza hukuku anlamında sonuçları söz konusudur. 
 

Trafik kazası nedeniyle kusur durumuna göre:

 • Kasten öldürme,

 • Kasten yaralama,

 • Taksirle ölüme sebebiyet verme, 

 • Taksirle yaralama,

 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma vb. 

 

Trafik kazası sonucunda bir çok suç meydana gelmiş olabilir. Ceza yargılamasına ilişkin olarak uzlaştırma, soruşturma ve kovuşturma gibi süreçlerde Ankara Trafik Kazası Avukatı aynı zamanda daha geniş anlamda ceza avukatı olarak da görev üstlenir ve maddi gerçeğin doğru anlaşılması için gerekli çalışmaları gerçekleştirir. 

Trafik Kazası Dosyalarında Görevli
Mahkemeler Hangileridir?

Trafik Kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında görevli mahkeme genel görevli Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak her davada ayrı şekildesomut olay değerlendirilmek üzere davanın taraflarına göre değişiklik göstermektedir.
 

Dava sigorta şirketine karşı da yöneltilmekte ise sigorta şirketinin poliçeden kaynaklanan sorumluluğundan dolayı görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olabilmektedir. Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmayan küçük adliyelerde Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla yargılama yapmaktadır.

Ankara Trafik Kazası Dosyalarında Yetkili Mahkemeler Hangileridir?

Trafik Kazası ve Sigorta Tazminatı davalarında 6100 Sayılı Hukuku Muhakemeleri Kanunu uyarınca genel yetkili mahkeme davanın karşı tarafının ikamet ettiği yer mahkemesidir.         

 

Ancak Trafik Kazası Hukukunda özel yetkili mahkeme olarak:

 • Kazanın meydana geldiği yer,

 • Zarara uğrayan tarafın ikamet adresi,

 • Davanın karşı taraflarının ikamet adresleri,

 • Sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

 

Bu seçenekler arasından size en yakın mahkemede davayı açmanız elbette ki sizlerin lehinedir.

 

Uzman bir Ankara Trafik Kazası Avukatına danışmanız halinde açılacak davanın türü, görevli ve yetkili mahkeme konusunda sizler için isabetli bir analiz yapacaktır. Trafik Kazaları ve Sigorta Hukuku davalarında detaylı bilgi edinmek için Pirzade hukuk ve Danışmanlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page