top of page

Eskişehir Boşanma Avukatı

boşanma

Eskişehir Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Pirzade hukuk ve danışmanlık ofisi olarak aile hukukunun bir çok alanında profesyonel ekibimizle birlikte kaliteli bir danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
 

Aile hukuku konuları:

 • Boşanma,

 • Nafaka davaları( nafaka talebi, nafaka arttırma veya azaltma talebi, vb.)

 • Velayet davaları ( Velayetin kötüye kullanılması, velayet değişikliği, geçici velayet vb.)

 • Soy bağı ( Soy bağının belirlenmesi, Soy bağından çıkarma vb.)

 • Maddi – Manevi tazminat (Evlilik birliğinden doğan zararlar nedeni ile tüm tazminatlar)

 • Mal paylaşımı (boşanmanın haricinde ayrı bir dava konusu olan mal paylaşımı)

 • Ayrılık ve nişanlılık konularında yaşamış olduğunuz problem ve uyuşmazlıklar

 • Ev terki, eve çağrı vb. 

Türkiye'de avukatlık mesleğinde bir ihtisaslaşma olmamakla birlikte gerek boşanma davalarında gerekse mal paylaşım davalarında bir çok nüans olması nedeni ile daha sonra telafisi zor zararlara uğramamak için bu alanda ağırlıklı çalışmakta olan tabir caiz ise bir boşanma avukatına danışmanız en sağlıklı yol olacaktır.

 

Pirzade Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, Ankara boşanma davalarına bakmakla birlikte Türkiye'nin dört bir tarafına  boşanma avukatı olarak hizmet vermekteyiz. Boşanma davaları temel iki bari ile iki şekilde de görülmektedir. Bunlar Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır.

 

Anlaşmalı boşanmada; 

 

Taraflarca mutabık olunan şart ve koşullar bir protokolde hazırlanır ve taraflarca imzalanır. Daha sonra Aile mahkemeleri aracılığı ile anlaşmalı boşanma davası açılır, gün alınılır. Alınan günde iki tarafta hazır bulunmak zorundadır. Mahkeme sırasında Hakimin protokolü onaylayıp/onaylamadıklarına dair sorusu neticesinde protokol maddelerinde değişiklik talebinde bulunmadan kabul edilmelidir. Bu boşanma şekli teoride basit gibi görünse de protokol hazırlarken bir avukattan, özellikle boşanma konularında çalışmış bir boşanma avukatından destek almak, boşanmanın sağlığı ve ve seriliği açısından çok önemlidir. 

 

Şöyle ki; anlaşmalı boşanma protokolünde olması gereken sözleşme unsurları ve tarafların boşanma şartlarının hukuka uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle yetkin bir boşanma avukatı ile çalışmak hak kayıplarını önlemektedir.

 

Çekişmeli boşanma ise bambaşka bir konudur. Çekişmeli boşanma davası açabilmek için kanunda belirtilen sebeplerin varlığı gerekmektedir. Bunlar; Özel Boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleridir.

 

Özel boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat, terk veya akıl sağlığıdır.

 

Genel boşanma sebebi olarak ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) veya fiili ayrılık (ev terki, uzun süreli farklı konutlarda yaşama vb.) sebepleridir. Bu sebeplerden biri veya birkaçının varlığı halinde taraflardan birisi, karşı taraftan talep ettiği edimleri içeren dilekçeleriyle başvururlar.

 

Çekişmeli boşanma davasının açılacağı yer eşlerin son olarak birlikte yaşadıkları bölge veya davacının ikametgâh bölgesindeki aile mahkemesidir. Çekişmeli boşanma davası taraflardan birisinin davadan vazgeçmesi, feragat etmeleri veya davacı tarafın davayı takip etmemesi halinde düşer. Ayrıca, dava dilekçesinde talep edilen ve sunulan belgeler, karşı tarafın açabileceği karşı dava durumunda yazılacak ret nedenleri, hukuk davalarında çok dikkat edilmesi gereken süreler içerisinde cevap başlı başına bir uzmanlık istemektedir. Bu nedenle daha sonra düzeltilmesi zor veya imkansız hak kayıpları yaşamamak adına en baştan yetkin bir boşanma avukatı ile anlaşmak en sağlık çözüm yolu olacaktır.

Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Boşanma davaları, taraflar için hem duygusal hem de hukuki açıdan oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Bu süreçte tarafların haklarının korunması ve mümkün olan en iyi sonucun elde edilmesi için bir avukattan yardım almak büyük önem taşımaktadır.

Boşanma davalarında avukatın önemi şu şekilde özetlenebilir:

 • Avukat, hukuki süreci yönetir. Boşanma davaları, karmaşık hukuki süreçlerdir. Bu nedenle, avukat, davanın tüm aşamalarında müvekkilinin haklarını korumak için gerekli hukuki işlemleri yapar. Örneğin, avukat, dava dilekçesi hazırlar, duruşmalara katılır, itirazlar ve taleplerde bulunur.

 • Avukat, müvekkilinin haklarını korur. Boşanma davalarında, taraflar arasında birçok hak ve alacak uyuşmazlığı ortaya çıkabilir. Avukat, bu uyuşmazlıkların çözümünde müvekkilinin haklarını korumak için gerekli hukuki işlemleri yapar. Örneğin, avukat, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda müvekkilinin lehine olan talepleri ileri sürer.

 • Avukat, müvekkiline hukuki danışmanlık yapar. Boşanma davaları, taraflar için oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Bu süreçte müvekkiller, yaşadıkları duygusal ve hukuki zorluklar karşısında doğru kararlar vermekte zorlanabilirler. Avukat, müvekkiline hukuki danışmanlık yaparak, doğru kararlar almasına yardımcı olur.

Boşanma davalarında avukatın önemi, özellikle anlaşmalı boşanma davalarında daha da artmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar kendi aralarında boşanma protokolü hazırlarlar. Bu protokolün hukuka uygun olması ve tarafların haklarını koruması için bir avukattan yardım almak büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, boşanma davalarında avukatın önemi büyüktür. Boşanma davalarında hak kayıpları yaşamamak ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için bir avukattan yardım alınması tavsiye edilir.

bottom of page