top of page
  • ilaydaliyee

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği


Anlaşmalı Boşanma Protokolü
Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü 1


1.TARAF :

2.TARAF :

HÜKÜMLER :

İşbu protokolün imzalanması ile açılacak boşanma davasının anlaşmalı olarak karara bağlanmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.


1- BOŞANMA HUSUSU

Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin anlaşmalı boşanma yolu ile sona erdirilmesi hususunda her iki taraf da mutabıktırlar.


2- NAFAKA HUSUSU


Tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka talepleri yoktur. Gelecekte de iştirak ve yoksulluk nafakası ya da başka herhangi bir nafaka talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve beyan etmektedirler.


3- VELAYET HUSUSU


Tarafların velayete konu ………. T.C. kimlik numaralı 2014 doğumlu ..................... isimli ………. T.C. kimlik numaralı 2017 doğumlu .................. isimli ve ………. T.C. kimlik numaralı 2018 doğumlu ......................... isimli 3 müşterek çocukları bulunmaktadır.

Buna göre 3 müşterek çocuğunda ...................., ......................... ve .....................’ın velayetinin baba .........................’a verilmesi konusunda taraflar anlaşmışlardır.

Ayrıca taraflar müşterek çocuklar ile anne ....................... arasında “Her ayın 1. ve 3. Pazar günleri, ara tatiller de 1 hafta ve yaz tatillerinde her ayın ilk 2 haftasında” olmak üzere kişisel ilişki kurulması hususunda da anlaşma sağlamışlardır.


4- TAZMİNAT HUSUSU


Tarafların birbirlerinden herhangi bir maddi/manevi tazminat talepleri yoktur. Anlaşmalı Boşanma Protokolü kararlaştırdıkları üzere gelecekte de herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve beyan etmektedirler.


5- MAL PAYLAŞIMI


Ortak Konut içerisinde taraflar kendilerine ait olan ve anlaşmalı boşanma protokolünde detayına girilmeyen tüm kişisel ve ev eşyası olarak kabul edilebilecek tüm maddi varlıkları; şimdi ve gelecekte ortak konut içerisinden almışlardır.


6- YARGILAMA GİDERLERİ


İşbu dava masrafları taraflardan …… .................’ın üzerinde bırakılacaktır. Avukatlar karşı taraftan vekâlet ücreti talep etmeyecek olup; vekâlet ücretleri kendi müvekkilleri olan taraflarca karşılanacaktır.


SONUÇ :


Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup, 2 sayfadan ve 3 nüshadan oluşan iş bu Anlaşmalı Boşanma Protokolü Sayın Mahkemeye sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.


TARAF – 1 TARAF - 2


Anlaşmalı Boşanma Protokolü 2


Taraflar; ....................... ve ........................, aralarında mevcut bulunan evliliği sona erdirmek için, açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. Tarafların 18 yaşından küçük velayetlerinde bir çocukları bulunmamaktadır. 


1)Taraflar, karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası, yargılama giderleri ile ücreti vekalet gibi masrafları talep etmeyeceklerdir. Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir. 


2) Boşanma davasının açıldığı tarihe kadar, karı ve kocanın üzerinde tapulu mülk olarak gözüken taşınmaz mallar veya sair menkul mallar kimin adına kayıtlı ise boşanmadan sonra da onun üzerinde kalmaya devam edecektir. Taraflar bu yüzden edinilmiş mallara katılma vb. konularda birbirlerinden başkaca bir talepte bulunmayacaklardır. 


3) Taraflar, evlilik birliği içinde müşterek kullandıkları “televizyon, buzdolabı, müzik seti” gibi beyaz eşyaları ile şahsi eşyalarını ve evlilikten önce ve evlilik birliği sırasında edinilen tüm ziynet eşyalarını geri almışlardır. Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin menkul mallar konusunda hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını, şimdiden kabul ve taahhüt ederler.


İş bu protokol ......................... tarafından açılmış bulunan boşanma davasında boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılacaktır.


Taraflar bir araya gelerek özgür iradeleriyle yukarıda belirtilen hususlarda anlaşmaya varmış olup bu anlaşmalı boşanma protokolü birlikte imza altına alınmıştır. …/…/…...


                 Taraf      1                                                   Taraf     215 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page