top of page
  • Avukat

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği


boşanma
boşanma

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi


......................... NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE


DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle müvekkil ile davalının boşanmasına, reşit olmayan müşterek çocuklar Esila ve Rüzgar’ın velayetlerinin anneye verilmesi, müşterek çocuklar için ayrı ayrı dava süresince tedbir nafakasına hükmedilmesi, dava sonunda ise müşterek çocuklar için iştirak nafakasına hükmedilmesine karar verilmesi taleplerimizi içerir.


AÇIKLAMALAR:


Boşanma Sebepleri Hakkında;


1. Müvekkil ......................, boşanmak istediği davalı eş .................... ile resmi olarak 17.03.2014 tarihinden beri evli olup bu evlilikten müşterek iki çocukları olmuştur. Esila 21.01.2016 tarihinde, Rüzgar ise 21.01.2017 tarihinde dünyaya gelmiştir.


2. Evlenme tarihinden itibaren müvekkil ile davalı arasında sürekli olarak şiddetli kavgalar meydana gelmiştir. Bu kavgalar topluluk, yakın dost ve akraba içerisinde de vuku bulmuştur. Taraflar arasında hiçbir şekilde anlaşma sağlanamamıştır. Müvekkilin evlendikleri ilk günden itibaren mutlu bir evliliği olmamıştır. Birçok kere taraflar yeniden başlamayı denemişlerdir fakat başarılı olamamışlardır. Aksine aralarındaki uyuşmazlık günden güne artmış ve evlilik birliğini devam ettirmelerine olanak kalmamıştır.


Davalı evlendikleri günden itibaren evin ekonomisine hiçbir katkı sağlamamıştır ve müvekkil eş mağdur edilmiştir. Bu sebeple müvekkil baba evine dönmek durumunda kalmıştır dolayısıyla davalı ile müvekkil 2018’den beri ayrı yaşamaktadırlar.


Velayet ve Tedbir/İştirak Nafakası İstemleri Hakkında;


3. Müşterek çocuklar Esila ve Rüzgar doğumlarından itibaren anneleri olan müvekkil ile yaşamış olup kendilerinin bakım ve gözetimleri her zaman anneleri ve dedeleri tarafından sağlanmıştır. Maalesef davalı müvekkile ve müşterek çocuklarına bakmamaktadır. Çocuklar bu durumdan mağdur olmuşlardır ve baba tarafından herhangi bir maddi ve manevi yardım görmemişlerdir. Müşterek çocuklar Esila ve Rüzgar okul çağına gelmiştir. Zaten bütün ihtiyaçları davacı tarafından karşılanan müşterek çocuklar Rüzgar ve Esila’nın bu durum göz önüne alındığında sağlıklı gelişimleri ve ekonomik menfaatleri için; dava süresince geçici olarak, dava sonunda ise kalıcı olarak müvekkile verilmelidir. Ek olarak okul çağına gelmiş olan çocukların eğitim masrafları sebebiyle birçok ihtiyaçları ortaya çıkacaktır. Bu sebeple davalı babanın da bu giderlere katılma zorunluluğu olduğundan iki çocuk için de ayrı ayrı 450,00’şer TL dava süresince ve tedbir, dava sonunda ise iştirak nafakası talep etmekteyiz.


HUKUKİ NEDENLER: TMK 166/1, 169 ve 182


HUKUKİ DELİLLER :


1. Nüfus kayıtları (1 numaralı vakıanın ispatında kullanılacaktır.)

2. Tanıklar (2 numaralı vakıanın ispatında kullanılacaktır.)

3. Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması (3 numaralı vakıanın ispatında kullanılacaktır.)


NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile müvekkil ile davalının boşanmasına,

2. Reşit olmayan müşterek çocuklar Esile ve Rüzgar’ın velayetlerinin dava süresince geçici, dava sonunda kalıcı olarak anneye verilmesine,

3. Müşterek çocuklar için ayrı ayrı 450,00’şer TL olmak üzere toplamda 900,00 TL dava süresince tedbir, dava sonunda ise iştirak nafakasına hükmedilmesine,

4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim.


29.03.2021

Davacı Vekili

Av. .................................................

İmza


EKLER:


1-Onaylı vekaletname örneği

2- Nüfus kayıt örneği


TANIK LİSTESİ


1-Fazıl SÖYLEMEZ

2-Ayşe KONUŞUR46 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page