top of page
  • ilaydaliyee

Çocuk ile Geçici Kişisel İlişki Kurulması Talebi Dilekçesi Örneği


geçici kişisel ilişki
tedbiren geçici kişisel ilişki

Çocuk ile Geçici Kişisel İlişki Kurulması Talebi Dilekçesi 1


ANKARA ....... AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO :


TALEPTE BULUNAN

(DAVALI) :


VEKİLİ :

DAVACI :


VEKİLİ :

KONU : Geçici ilişki kurulması hk.


AÇIKLAMALAR :


Müvekkilim ********** ve davacı *****************'ın boşanmaları için dava açılmıştır. Tarafların bir tane müşterek çocukları bulunmaktadır. Bu müşterek çocuk: ********* 19.02.2022 doğum tarihlidir. Mahkemenizce henüz geçici velayete ilişkin bir hüküm kurulmamış olsa da, çocuğun yaşının küçük olması ve pedagojik olarak kötü etkilenmemesi için velayete ilişkin mahkeme kararına kadar müşterek çocukların her ikisi de davacı anne ********* 'da kalmaktadırlar.


Ancak müvekkilim çocuğunu çok özlemektedir. Bu süreçte çocuğun özlem duygularının tatmin edilmesi ve baba-çocuk arasındaki ilişkinin sağlıklı kalması için taraflarca emek harcanması gerekmektedir. Bununla birlikte bahsi geçen küçük doğumundan sonra ve evlerin yakın olmasından kaynaklı babaanne tarafından bakılmıştır.


Ancak şuanda; taraflar hukuki olarak karşı karşıyadırlar. Bu nedenle, taraflar arasında iletişim ve anlaşma konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Davacıdan küçük ile görüşme ayarlanması talep edilmesine karşın defalarca reddedilmiştir. Müvekkilim ve ailesi küçüğü çok özlemektedirler. Müvekkilim boşanma süresince çocuğun psikolojik olarak en az şekilde etkilenmesi için çaba harcamaktadır. Buna karşın davacı taraf hiçbir şekilde iyi niyet göstermediği gibi, kendisi için alınan uzaklaştırma kararını öne sürerek çocuk ile iletişim kurulmaması için elinden geleni yapmaktadır. -geçici kişisel ilişki-


İşbu sebeple, dava süresince, taraflar açısından sıkıntı oluşmaması ve küçüğün üstün yararı için yaşı ve pedagojik gelişimi göz önüne alınarak belirlenen gün/günlerin bu itibarla geçici görüşme süreleri belirlenmesini önemle talep ediyoruz.


SONUÇ/İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve mahkemenizce resen dikkate alınacak hususlarla birlikte, baba-çocuk bağının zedelenmemesi ve geçici kişisel ilişki kurulabilmesi için davalı babaya belirlenen gün ve saatler için yetki verilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Davalı vekili

Av. ********************


Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulması Talebi Dilekçesi 2


ANKARA ........ AİLE MAHKEMESİNE


DOSYA NO :


TALEPTE BULUNAN

(DAVACI) :


VEKİLİ : Av.

DAVALI :


VEKİLİ : Av.

KONU : Geçici ilişki kurulması hk.


AÇIKLAMALAR :


Müvekkilim ******** ve davalı ********'nin boşanmaları için dava açılmıştır. Tarafların iki tane müşterek çocukları bulunmaktadır. Bu müşterek çocuklar; ************ 2017 doğum tarihli (6) yaşında, *********** ise 2021 dogum tarihli (2) yaşındadır. Mahkemenizce henüz geçici velayete ilişkin bir hüküm kurulmamış olsa da, çocukların yaşlarının küçük olması ve pedagojik olarak kötü etkilenmemeleri için velayete ilişkin mahkeme kararına kadar müşterek çocukların her ikisi de davalı anne *********** de kalmaktadırlar.


Ancak müvekkilim çocuklarını çok özlemektedir. Bu süreçte çocuklarında özlem duygularının tatmin edilmesi ve baba-çocuk arasındaki ilişkinin sağlıklı kalması için taraflarca emek harcanmaktadır. Ara ara çocuklar müvekkilimde kalmaktadırlar.


Açıktır ki, taraflar şuan hukuki olarak karşı karşıyadırlar. Bu nedenle, taraflar arasında iletişim ve anlaşma konusunda sıkıntı yaşanmaktadır. Müvekkilim boşanma süresince çocuklarının psikolojik olarak en az şekilde etkilenmesi için çaba harcamaktadır.


İşbu sebeple, dava süresince, taraflar açısından sıkıntı oluşmaması ve küçüklerin üstün yararı için çocukların okul durumu göz önüne alınarak belirlenen gün/günlerin hafta sonları olmasını bu itibarla geçici görüşme süreleri belirlenmesini önemle talep ediyoruz


SONUÇ/İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;


Sayın Mahkemenizce baba-çocuk bağının zedelenmemesi ve geçici kişisel ilişki kurulabilmesi için davacı babaya belirlenen gün ve saatler için yetki verilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. **********************

1.198 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page