top of page
  • ilaydaliyee

Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması


çocuk teslimi
çocuk teslimi

İcra Kanunu'nda Yapılan Yeni Değişikliklerle Birlikte Çocuk Teslimi


Artık 90 yıldır devam eden mahkeme kararıyla çocuk teslimi uygulaması sona eriyor ve yerine yeni bir yöntem geliyor. Bu yenilik, çocukların çıkarlarına daha fazla önem verilerek, boşanma sürecinde ve sonrasında çocukların ikincil zarar görmemesi hedefleniyor.


Boşanma davalarında en temel konu 18 yaşından küçük çocuğun velayetinin kime verileceğidir. Bu hususta, yetkili aile mahkemeleri küçüğün üstün yararına gözeterek velayetin kimde olacağına karar verdiği gibi birde velayet kendisi olmayan tarafa, aile ilişkisi ve küçüğün üstün yararı açısından devamlılık sağlanması için saat, gün gibi belli kriterlerde hüküm kurmaktadır.


Buna karşın velayet kendisinde olan ebeveyn görüş gün, saat zaman mefhumuna göre davranmıyor, Çocuğu velayeti olmayan ebeveyne göstermemektedir. Bu gibi hallerde eskiden çocuklar icra kanalı ile icra memurları ve polis eşliğinde teslim alınmaktaydı. Ancak bu durum çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığı gibi icra edilebilir bir mal gibi görüş günü için teslim hem taraflarca psikolojik hem de maddi olarak çok büyük külfet oluşturmaktadır. Bu nedenle bu yöntem kaldırılmıştır.


Adalet Bakanlığınca hazırlanan “Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik” Resmi Gazetede 4 Ağustos 2022 Perşembe günü yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme 31913 sayılı resmi gazete ile ilan edilmiştir. Bununla birlikte artık çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak Bakanlıkça kurulan müdürlüklerce yerine getirilir.


Çocuğumu göremiyorum. Nereye Başvurmam Gerekiyor?


Adalet Bakanlığınca adliyede kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir.


Çocuğumu görmek için başvurumu nasıl yapabilirim?


Aile mahkemelerin adliye binalarında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetler müdürlüğüne gitmeniz gerekir.


Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hangi mahkeme hangi esasla karar verdiyse bu mahkeme kararı gerekmektedir.


Bununla birlikte bir form doldurmanız istenecektir. (form kapsamında velayet sahibinin bilgileri de gerekmektedir.)


Formu müdürlüğe teslim etmeniz halinde, velayet kendisinde olan tarafla müdürlük iletişime geçer ve bakanlıkça belirlenen merkeze getirmesi, getirmediği hallede yaptırıma tabi olacağı belirtilir.


Peki bu işlemler hangi müdürlüğe başvurulması gerekmektedir?


Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararları çocuğun yerleşim yeri müdürlüğünce yerine getirilir.


Çocuğu nereden teslim alacağım?


Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler müdürlükçe belirlenen teslim mekânlarında gerçekleştirilir. Bu mekanlar çocuğun üstün yararı uyarınca fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun yerlerdir. Çocuğun yaşına göre oyun oynayabileceği veya buna benzer kaliteli vakit geçirebileceği yerlerdir.


Ankara’da faaliyet gösteren Pirzade Hukuk ve Danışmanlık Büromuz Ankara Velayet değişikliği, çocuk teslim talebi gibi velayete ilişkin tüm hukuk davalarında müvekkillerine en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.


ANKARA ....... AİLE MAHKEMESİ

ARA KARAR

ESAS NO : 2023/.. E.

HAKİM :

KATİP :

DAVACI KARŞI DAVALI :

VEKİLİ :

DAVALI KARŞI DAVACI :

DAVA : Boşanma ve Tedbir Nafakası

DAVA TARİHİ :

ARA KARAR TARİHİ : 23/11/2023


Davacı *********** tarafından davalı ********** aleyhine açılan Boşanma ve Tedbir Nafakası davasında, Ankara Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün *** tarih 2023/**** dosya numaralı yazısı üzerine dosya incelendi.


GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


1-5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun 41/C - 8 maddesi gereğince; Ankara Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından davacıya çocuk teslimi ile ilgili olarak 1 ay süre ile "Danışmanlık Tedbiri " uygulanmasına,

2-İş bu ara kararın bir örneğinin Ankara ADM'ye gereği için gönderilmesine,

3-İş bu ara kararın taraflara tebliğine,


Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi.


22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page