top of page
  • Ankara Avukat

Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçe Örneği


erişimin engellenmesi
erişimin engellenmesi

Erişimin Engellenmesi Talepli Dilekçe


.............................. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE


TEDBİR İSTEMLİDİR

TEDBİR VE ERİŞİMİN

ENGELLENEMESİNİ

İSTEYENLER : *************************** (TCKN: ................................)


VEKİLİ : Av. *******************

TALEP KONUSU : Sosyal medya mecralarındaki paylaşımların müvekkilin kişisel haklarına saldırı kapsamında kalması sebebiyle söz konusu sosyal medya hesaplarına ve içeriklerine 5651 Sayılı Kanun kapsamında erişimin engellenmesi ve içeriğin kaldırılması sahte sosyal medya hesaplarının kapatılması talebidir.


SUÇ : Kişilik haklarına yönelik ağır tecavüz, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin kaydedilmesi, izinsiz ele geçirilmesi, dolandırıcılık, cinsel taciz, müstehcenlik ve re'sen tespit edilecek diğer suçlar


SUÇ TARİHİ : Öğrenilme tarihi ......./......./.......


AÇIKLAMALAR :


Müvekkilin ad, soyad, adresleri, resimleri, özel ve kişisel bilgileri kullanılarak tespit edemediğimiz kişiler tarafından sahte hesaplar açılmıştır. Sahte hesaplar masum amaçlarla açılmamaktadır, bu sahte hesaplar üzerinden kendisini müvekkilmiş gibi gösteren kimseler, MÜVEKKİLE AİTMİŞ GİBİ PORNOGRAFİK, MÜSTEHCEN İÇERİKLİ TWEETLER ATMAKTA VE RESİMLER PAYLAŞMAKTADIRLAR. DİNİ İNANÇLARIMIZA AYKIRI SÖZLER SARF EDEREK MÜVEKKİLİMİZİN İTİBARINI ZEDELENMEKTE VE TOPLUMSAL DEĞERLERİMİZİ AYAKLAR ALTINA ALMAKTADIRLAR. Müvekkilimiz söz konusu durumdan sevenleri, akrabaları ve takipçi kitlesinin kendisine mesaj atması ile haberdar olmuştur.


Müvekkil adına açılmış bu minvalde birçok hesap bulunmaktadır, erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi için gerekli şartlar oluşmuş bulunmaktadır. Hem söz konusu hesaba hem de tehlike arz eden diğer hesaplara erişimin engellenmesi gerekmektedir. Müvekkilin bilgisi ve görgüsü dışından açılmış bu hesaplara izni yoktur ve durumdan rahatsızlık duymaktadır. Söz konusu hesaplar müvekkilin itibarını zedelemekte, toplumdaki saygınlığını etkilemektedir.


Twitter adlı sosyal medya platformunun Türkiye temsilciliği bulunmamaktadır, hesap sahibine ilişkin bilgilerin tarafımızca temini mümkün değildir. Hem müvekkil hemde toplum açısından herhangi bir zararın doğmasını engellemek ve önlemek adına söz konusu hesaplara koruyucu bir tedbir niteliğine haiz erişimin engellenmesi tedbirini talep etmek zorunluluğumuz hasıl olmuştur ve bu hesapların kapatılması için başka da bir çaremiz bulunmamaktadır. İşbu dilekçede liste halinde linkleri bulunan sosyal medya hesaplarında müvekkilin kişilik haklarını ve özel hayatının gizliliğini ihlal eden ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi kapsamında sayılan ve iftira niteliğinde, müstehcen içerik barındıran ve tamamen gerçek dışı paylaşımlarda bulunulmuştur. Söz konusu durum yüzünden müvekkil yoğun bir elem ve üzüntü duymaktadır ve toplum karşısında küçük düşürülmüştür.


"*************************" kullanıcı adlı twitter kullanıcısı müvekkilin resimleri kullanarak fuhuş ve müstehcenlik kapsamında insanlara vaatlerde bulunarak para kazanmaktadır ve dini vecibelerimizi ayaklar altına alacak tweetler atmaktadır. Söz konusu durum müvekkil ve toplum açısından tehlike arz etmektedir.


Söz konusu içerikler müvekkilin kişilik haklarını ve özel hayatının gizliliğini ihlal etmektedir, müvekkilin şahsı hakkında rencide edici, müstehcen içerikler barındırır ve toplumda yanlış anlamaya sebep verir mahiyet taşımaktadırlar:


Aşağıda yer alan sosyal medya hesapları müvekkilin ad, soyad, adresini, resimleri, özel ve kişisel bilgilerini kullanarak müvekkilin rızası ve bilgisi dışında açılmış sahte sosyal medya hesaplarıdır.


****************URL adresi yazılacak************************** (Söz konusu hesap müvekkilin resimlerini kullanarak farklı bir isimle hesap açmıştır, insanları DOLANDIRMAKTADIR ve müstehcen içerikli resimler paylaşmaktadır) (EK 1)


5651 sayılı kanunun 9. maddesi;


İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini de isteyebilir.


İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır.


İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verebilir.


5651 Sayılı yasanın 9/A maddesi “özel hayatın gizliliği Nedeniyle içeriğe Erişimin Engellenmesi” başlığı altında:


(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.


(3) Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir.


(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.


(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.


(8) Özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişimin engellenmesi Kurum tarafından yapılır. (Mülga cümle: 26/2/2014-6527/18 md.)


Yukarıda ayrıntılı olarak arz ve izah edildiği üzere, müvekkilin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan açıklamalar ve kişisel verileri halen sosyal medya hesaplarında kalmaya devam etmektedir. Müvekkilin kişilik haklarının ve itibarının korunması bu sitelere erişimin engellenmesi suretiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle ilgili madde uyarınca müvekkilin kişilik haklarına saldırı ve itibarını zedeler nitelik taşıyan sitelere ve hesaplara erişiminin engellenmesi talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.


İLGİLİ MEVZUAT : 5651 sayılı Kanun, TCK 135, 226/2 ve sair ilgili mevzuat


DELİLLER : İhlalin gerçekleştiği URL adresi, sosyal medya hesabı ve ekran görüntüleri, tanık, bilirkişi


İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda izah etmiş olduğumuz nedenlerle müvekkil açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğmaması adına;


  • (URL adresi buraya yazılacaktır)


URL adreslerinde yer alan kötü niyetli ve sahte sosyal medya hesabının ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ, İÇERİKLERİNİN KALDIRILMASI ve HESABIN KAPATILMASINA karar verilmesi vekaleten talep olunur.


Tedbir Ve Erişimin Engellenmesini Talep Eden Vekili

Av. ............................EK 1: Sosyal medya hesabı ve ekran görüntüleri

EK 2: Vekaletname

150 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page