top of page
  • ilaydaliyee

Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi Örneği


ankara trafik kazası
trafik kazası

........... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE


DAVACI :


VEKİLİ :


DAVALI :


DAVA KONUSU : Trafik kazası nedeniyle doğan bedensel zararlar sebebiyle 18,000 TL maddi ve 8,000 TL manevi tazminat istemimizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR :


1) 25/04/2020 tarihinde Çiftlik Caddesi’nde meydana gelen yaralı trafik kazasında, davalı ................... sevk ve idaresinde bulunan ve maliki olduğu 55 AS 921 plakalı aracı ile müvekkilin maliki olduğu ve olay günü sevk ve idaresinde bulunan 55 SS 321 plakalı araca müvekkil kırmızı ışıkta beklemekte iken davalı hız ve trafik işaret kurallarına riayet etmeyerek arkadan çarpmıştır. (EK 8)


2) Meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkil kol ve bacak bölgelerinden yaralanmış, omurgasında ciddi çatlaklar oluşmuştur. Ayrıca müvekkilin yüz bölgesinde sabit yara izleri meydana gelmiştir. Bu durum 25/04/2020 tarihli Hastane Raporları ile sabit bulunmaktadır. (EK 1,5)


3) Kaza mahallinde tutulan 25/04/2020 tarih ve 654 sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nda kazanın, aşırı hız nedeni ile kontrolünü kaybeden davalının sevk ve idaresindeki otomobilin, kurallara uyarak kırmızı ışıkta bekleme halinde bulunan müvekkilimin sevk ve idaresindeki araca arkadan çarpması sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir ve müvekkilimize herhangi bir kusur atfedilememiştir. Söz konusu olayda kurallara riayet etmeyerek otomobilini kullanmakta olan ............................’nın kusurlu hareketi ile müvekkilimin sevk ve idaresindeki araca çarpması neticesinde meydana gelen zarar ve kusurlu hareket arasında doğrudan bir illiyet bağının bulunduğu açıktır. (EK 4,6)


4) Müvekkilimin aracı meydana gelen bu kaza neticesinde hasar görmüş olup bu hasarların toplamında müvekkilim toplam da 6,000 TL harcama yapmıştır. (EK 9,10)


5) Kaza neticesinde müvekkilim 15 gün boyunca hastane de yatmak zorunda kalmıştır. Hastane bulunduğu süre zarfında tahlil ve tedavi için çeşitli sağlık harcamaları yapılmış ve bu harcamalar toplam da 3,000 TL tutmuştur. (EK 3)


6) Müvekkilde oluşan ağır omurga kırıkları oluşmuştur ve bu kırıkların iyileşmesi 3 ay sürmüştür, müvekkilim bu süre zarfı boyunca 9,000 TL kazanç kaybına uğramıştır. (EK 11)


7) Bu maddi zararların yanında müvekkilimde yüzünde oluşan sabit izlerin vermiş olduğu rahatsızlık ve omurgasında meydana gelen ciddi kırıklar, kol ve bacak bölgesinde meydana gelmiş olan yaralanmalar sebebiyle adeta depresyona girmiştir ve psikolojik olarak travmalar meydana gelmiştir, müvekkilim kazadan ciddi bir şekilde etkilenmiş olup kendisinin ruh sağlığı bozulmuştur. Bu sebeple müvekkile ayrıca 8,000 TL manevi tazminatta ödenmesi gerekmektedir. (EK 7)


HUKUKİ NEDENLER : 6098 sayılı TBK md. 49, 54, 56, 2918 sayılı KTK md.85/1, 9


HUKUKİ DELİLLER :


1- Trafik Kamera Kayıtları (1 numaralı vakıaya ilişkin)

2- Hastane Raporu (2 numaralı vakıaya ilişkin)

3- Trafik Kazası Tespit Tutanağı (3 numaralı vakıaya ilişkin)

4- Araca ait fotoğraflar (4 numaralı vakıaya ilişkin)

5- Servis faturası (4 numaralı vakıaya ilişkin)

6- Hastane taburcu evrakı ve tedavi giderlerine ilişkin belgeler (5 numaralı vakıaya ilişkin)

7- Mali ve sosyal durum yazıları (6 numaralı vakıaya ilişkin)

8- Geçici maluliyet raporu (6 numaralı vakıaya ilişkin)

9- Psikiyatrik Muayene Raporu (7 numaralı vakıaya ilişkin)

10-1 no'lu delilimizde belirtilen kamera kayıtları üstünde yapılacak bilirkişi incelemesi (3 numaralı vakıaya ilişkin)


NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Trafik kazancı nedeniyle meydana gelen 3,000 TL’lik hastane masrafı ve geçici süre iş göremezlik nedeniyle uğranan 9,000 TL’lik kazanç kaybı nedeniyle toplamda 12,000 TL’lik maddi tazminata hükmedilmesine,

  2. Müvekkilimizin aracında meydana gelen 6,000 TL’lik hasarın davalıdan tahsiline,

  3. Kaza sonucu müvekkilde meydana gelen manevi zararlar nedeniyle 10,000 TL’lik manevi tazminata hükmedilmesine,

  4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim.


Davacı Vekili

Av. ...............................................

İmza


EKLER:


1- 25/04/2020 ve 26/04/2020 tarihli Şifa Hastanesi tedavi ve teşhis belgeleri

2- Onaylı vekaletname örneği

3- 10/05/2020 tarihli Şifa Hastanesi Hasta Taburcu Evrakı ve tedavi giderlerine ilişkin belgeler

4- Bilirkişi tutanağı

5- 25/04/2020 tarihli Hastane Raporları

6- 25/04/2020 tarih ve 654 sayılı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

7- 22/05/2020 tarihli Psikiyatrik Muayene Raporu

8- 25/04/2020 tarihli Trafik Kamera Kayıtları

9- Servis Faturası

10- Araca ait fotoğraflar

11- Sosyal ve Mali durum yazıları

12-Geçici maluliyet raporuDilekçe sadece örnek teşkil etmektedir, somut olaya göre değişiklik gösterebilmektedir.

Ankara Pirzade Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Trafik Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi Örneği

574 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page