top of page
  • ilaydaliyee

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Dilekçesi Örneği

veraset ilamı
mirasçılık belgesi

Mirasçılık Belgesi İstemli Dilekçe


............NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE

DAVACI :......


DAVALI :Hasımsız.


KONU :Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.


MİRASBIRAKAN :Baba adı ....; ana adı ... olan,...... doğumlu, ... doğumlu Cilt:.. Aile Sıra No:... Birey Sıra No:.... de nüfusa kayıtlı ....... , ...... tarihinde vefat etti.


AÇIKLAMALAR:


Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris vefat etmiştir.

Mirasın taksimi, intikali ve diğerce işlerde kullanılmak üzere veraset ilamı verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Noterlikten mirasçılık belgesi, verilmesi talep edilmiştir. Ancak şahsın nüfus kayıtları kapalı gözükmektedir. Bu sebeple, ilgili işlem noter kanalıyla yapılamadığından işbu dava mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur. -Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Dilekçesi Örneği-


HUKUKİ SEBEPLER : 4721 s. Türk Medeni Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.


DELİLLER : Nüfus Kayıtları (Celbi talep olunur) ve sair deliller


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen talebimizin kabulü ile murisin mirasçılarını ve miras paylarını gösterir mirasçılık belgesinin verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.


"Mirasçılık Belgesi Talebi İçin;


Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmiş olmalıdır. Mirasçılık belgesi, sağlıklı olmak ve mirasa hak sahibi olmak koşullarını taşıyan kişiler tarafından istenmelidir. Mirasçı atanması veya vasiyetin bildirilmesinden itibaren bir ay içinde, ilgililerden itiraz hakkına sahip olanların, atanmaya veya vasiyete karşı itirazda bulunmamaları gerekmektedir."18 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page