top of page

Ankara Ceza Avukatı - Ağır Ceza

ankara ceza avukatı_edited_edited.jpg

Ankara Ceza Hukuku Avukatı

Ceza soruşturması, bir suçun işlendiğine dair şüphenin ortaya çıkmasıyla başlar. Soruşturma süreci Cumhuriyet savcısı tarafından re'sen araştırması ile yahut konuya ilişkin bir şikayet gelmesi üzerine başlatılır.

 

Müşteki, mağdur, suçtan zarar gören veya şüpheli sıfatına sahip kişiler, soruşturma sürecini kendileri takip edebilecekleri gibi bir ceza avukatı ile de takip edebilirler. Ülkemizde şuanda Ankara Barosu'na kayıtlı 40 binden fazla avukat bulunmaktadır. Bu avukatlardan bir kısmı, ceza soruşturması ve kovuşturması alanında uzmanlaşmıştır ve bazıları sadece ceza avukatı olarak mesleklerine devam etmektedir. 

Ceza hukuku avukatları;

 • Asliye Ceza Mahkemeleri

 • Ağır Ceza Mahkemeleri

 • İcra Ceza Mahkemeleri

 • Çocuk Ceza Mahkemeleri

 • Sulh Ceza Hakimliği

 • İstinaf Aşamasında Bulunan Dosyalarda Bölge Adliye Mahkemeleri

 • Temyiz Aşamasında Bulunan Dosyalarda Yargıtay'da yürütülen dava ve işlere bakmaktadırlar. 

Ceza davalarında, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hukuki işlemlerin doğru ve zamanında takip edilmesi, adaletin yerini bulması için oldukça önemlidir. Soruşturma aşamasında kolluk ifadesi sırasında, sulh ceza mahkemesinde sorgu gerçekleşirken ve ağır ceza ve asliye ceza mahkemesinde kovuşturma devam ederken yanınızda bir avukat bulunması ve kendinizi bir Ankara ceza avukatı ile temsil ettirmeniz oldukça önemlidir. Çünkü ifade sırasında baskı altında hissetmeden ifade vermenizi, sorguda haklarınızın korunmasını sağlanmasını, tutuklandığınızda tutukluluğa itirazınızı belirli süreler içerisinde gerçekleştirilmesini, kovuşturma aşamasında dosyaya detaylı savunma dilekçesi sunulmasını sağlayan kişiler avukatlardır. Adaletin yerini bulması ve mağduriyetlerin önlenmesi için tüm hukuk yolları kullanılmalıdır. Bu yollardan bazıları, itiraz, şikayet, dava açma ve uluslararası hukuk yollarına başvurma gibi seçenekleri içermektedir. Ceza davalarında, avukatın rolü oldukça önemlidir. Avukat, müvekkilinin haklarını korumak ve hukuki sürecin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çalışmaktadır. Ceza davalarında hukuki işlemlerin takibi, uzmanlık gerektiren bir süreçtir ve bu süreçler birtakım hak düşürücü sürelere tabidir. Bu nedenle, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında mutlaka bir ceza avukatından yardım alınması tavsiye edilmektedir.

Ankara Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Türk Ceza Kanunu kapsamında belirli suç tiplerinin Ağır Ceza Mahkemelerinde bazılarının ise Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanmasının yapılması düzenleme altına alınmıştır. Ankara ceza avukatları aşağıda bir kısmı yer alan suç tiplerine ilişkin davalara bakmaktadırlar:

 • Dolandırıcılık

 • Mala Zarar Verme

 • Gümrük Kaçakçılığı

 • Kasten Adam Öldürme

 • Kasten Adam Yaralama

 • Bilişim Sistemine Girme, Verileri Yok Etme, Değiştirme

 • Müstehcenlik

 • Hakaret

 • Tehdit

 • Şantaj

 • Israrlı Takip

 • Özel Hayatın Gizliliğini İhmal Etme, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

 • Cinsel Taciz

 • Cinsel Saldırı

 • Cinsel İstismar

 • Uyuşturucu Madde Kullanma, Ticaretini Yapma

 • Görevi Kötüye Kullanma

 • İftira

 • İhaleye Fesat Karıştırma

 • Resmi Belgede Sahtecilik

 • Özel Belgede Sahtecilik

 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

 • Yağma-Gasp

 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

 • Adam Öldürmeye Teşebbüs

 • Fuhuş

 • Taksirle Yaralama

 • Göçmen Kaçakçılığı

 • İşkence

Ceza hukukunun kapsamı, sadece suçların cezalandırılması ile sınırlı değildir. Ayrıca, suçtan zarar görenlerin haklarının korunması, tutukluluk ve adli kontrol gibi güvenlik tedbirlerinin hukuka uygunluğunun denetimi, adli sicil kaydının silinmesi ve infaz rejiminden kaynaklanan sorunların çözümü gibi konular da ceza hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

Yürütülen Dava ve İşlerde Ne Yapmaktadır?

Ceza davası, bir suçun işlenip işlenmediğine dair şüphenin ortaya çıkmasıyla başlayan ve suçlu olduğuna kanaat getirilen kişinin cezalandırılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir. Bu süreç, soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Soruşturma aşaması, Cumhuriyet savcısının kontrolünde yürütülür. Bu aşamada, savcılık, şüphelinin kimliğinin tespiti, delillerin toplanması ve şüphelinin sorgulanmasını sağlar. Soruşturma sonucunda, savcılık, şüphelinin suçlu olduğuna kanaat getirirse, iddianame düzenleyerek dava açmaya karar verir. Kovuşturma aşaması, asliye ceza mahkemesi veya ağır ceza mahkemesinde görülür. Bu aşamada, mahkeme, iddianamede yer alan suçların işlendiğine dair yeterli şüphenin oluşup oluşmadığını değerlendirir. Yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılırsa, yargılama başlar. Yargılama aşamasında, taraflar iddialarını ve savunmalarını sunar. Mahkeme, toplanan delilleri değerlendirerek bir karar verir. Kararda, sanığın suçlu olup olmadığına ve varsa cezasına karar verilir. Ceza davaları, kişilerin hürriyeti ve yaşamını doğrudan etkileyen önemli süreçlerdir. Bu nedenle, ceza davalarında bir ceza ankara avukatından yardım alınması büyük önem taşımaktadır.

 

Ceza avukatı, müvekkilinin haklarını korumak ve hukuki sürecin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çalışmaktadır. Ceza avukatı, ceza dosyalarına bakan, soruşturma, kovuşturma ve olağan, olağanüstü kanun yollarını yürüten avukattır. Ceza avukatı, müvekkilinin haklarını korumak için aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Soruşturma aşamasında, müvekkilinin ifade vermesine eşlik eder ve müvekkilinin haklarının korunmasını sağlar.

 • Kovuşturma aşamasında, müvekkilinin savunmasını hazırlar ve mahkemede müvekkilini temsil eder.

 • İddianame, karar ve diğer hukuki belgelere itiraz eder.

 • Uluslararası hukuk yollarına başvurarak müvekkilinin haklarını korur.

Ceza davalarında, avukatın rolü oldukça önemlidir. Avukat, müvekkilinin haklarını korumak ve hukuki sürecin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çalışmaktadır. Bu nedenle, ceza davalarında mutlaka bir ceza avukatından yardım alınması tavsiye edilmektedir.

2023 yılı itibari ile Ceza Avukatı Ücretleri 

Ceza avukatı ücretleri, avukatın bilgi ve tecrübesi, dosyaya sarf edeceği emek ve uyuşmazlığın konusu gibi faktörlere göre belirlenir. Avukat, müvekkilinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak bir ücret teklifi sunar. Müvekkil, bu teklifi kabul ederse, taraflar arasında bir ücret sözleşmesi imzalanır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ve avukatların ücretlerini belirlemelerinde esas alınan bir tarifedir. Bu tarifede, farklı dava türleri için asgari ücretler belirlenmiştir. Ceza davalarında, asgari ücret, dosyanın niteliğine göre değişiklik göstermektedir.

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, devlet tarafından belirlenen en düşük ücrettir. Avukatlar, bu tarifeden daha düşük bir ücret talep edemezler. Ancak, müvekkil ile anlaşarak, tarifeden daha yüksek bir ücret talep edebilirler. Ceza davalarında, avukat ücretleri, dava sürecinin uzunluğuna ve avukatın yaptığı işe göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, bir ceza davasının soruşturma aşaması, kovuşturma aşamasından daha kısa sürmektedir. Bu nedenle, soruşturma aşamasında görev alan avukatın ücreti, kovuşturma aşamasında görev alan avukatın ücretinden daha düşük olabilir.

 

Ayrıca, avukatın yaptığı iş de ücreti etkileyebilir. Örneğin, bir ceza davasında, müvekkilinin ifade vermesine eşlik eden avukatın ücreti, sadece iddianameye itiraz eden avukatın ücretinden daha yüksek olabilir. Ceza davalarında avukat ücreti konusunda bilgi almak için, bir ceza avukatına danışmak faydalı olacaktır.

Güncellenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kapsamında;

 

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar ve işlemler için 17.900,00 TL

 • Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar ve işlemler için 29.800,00 TL

 • Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar ve işlemler için 17.000,00 TL

 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar ve işlemler için 29.800,00 TL

Ceza Yargılamasında Deliller

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre delillerin kural olarak soruşturma evresinde toplanmasını öngörür. Fakat kovuşturma evresinde de deliller toplanabilir. Delillerin değerlendirilmesi süreci delilin türüne göre farklılık gösterir.

 

Maddi deliller, öncelikle kriminal laboratuara gönderilip sonuçları alındıktan sonra, maddi olmayan deliller ise doğrudan C. savcısına gönderilir ve C. savcısı tarafından incelenerek değerlendirilir. Kovuşturma evresinde delilleri değerlendirme işini hakim/mahkeme yapar.

 

Maddi delil: Beyan delili (ikrar, tanıklık vs.) dışında kalan suç veya suç sanıklarıyla ilgili maddi bir yapıya sahip, canlı veya cansız, dokunulabilen şeyleri (belirti) ifade etmektedir.

Maddi olmayan deliller klasik yöntemler ile elde edilirken, maddi deliller kriminalistik biliminden faydalanılarak elde edilir.

Kriminalistik ile suça ilişkin maddi deliller – izler doğa bilimlerin teknik ve yöntemleri kullanılarak aranır, toplanır, muhafaza altına alınır ambalajlanır ve değerlendirilir.

 

5237 s. CMK bu yönde teknolojik imkanların kullanımına dayanan yeni koruma tedbirlerine yer vermiştir. Ör: şüpheli ve sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması, diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek alınması, moleküler genetik incelemeler, fizik kimliğin tespiti vs.)

 

C. savcısının emriyle polis suç delillerini tespit etmek amacıyla olay yerinde gerekli inceleme ve araştırmaları yapar.

Olay yeri incelemesine ilişkin düzenlemeler "Polisin Adli Görevlerinin Yerine Getirilmesinde Delillerin Toplanması, Muhafazası ve İlgili Yerlere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte" ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Maddi deliller toplandıktan sonra Kriminal Polis Laboratuarına gönderilir ve burada ilgili birimlerde incelenir (Balistik, Sahtecilik, Patlayıcı Maddeler, Kimya, Teknik Fotoğraf bölümler) ankara ceza avukatı.

 

Delillerin Değerlendirilmesinde Kural: Delil serbestliğidir. Delillerin değerlendirilmesinde hakim ve savcılar serbesttir.

Delil serbestine ilişkin iki temel sınırlama vardır:

 • Değerlendirilecek olan delil yalnızca duruşmaya getirilmiş ve huzurda tartışılmış deliller olmalıdır (m. 217/1)

 • Yalnızca hukuka uygun olarak elde edilmiş deliller değerlendirme konusu olabilir.

Delil Serbestisinin İstisnaları:

 1. Duruşma Tutanağının İspat Gücü: “Duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla ispat olunabilir” (CMK 222) (örneğin tanık beyanlarıyla duruşmanın nasıl yapıldığı ispat olunamaz).

 2. Delil Yasakları: “Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz” (CMK 148/4).

 3. Özel Hukuk Uyuşmazlıkları İle Bağlantılı Ceza Muhakemesi: Bu tür ceza davalarında uygulama, medeni muhakemede geçerli ispat kurallarını uygulamaktadır (Örneğin, boş çekin alacaktan fazla doldurulması durumunda, bu hususun tanıkla ispatı kabul edilmemekte, medeni muhakemede olduğu gibi yazılı delille ispatı aranmaktadır).

 

Delil Yasakları

Ceza muhakemesi sürecinde maddi gerçeğin araştırılması esas olmakla birlikte bu sürecin hukuka uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Delillerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi sırasında ceza muhakemesi süreci boyunca getirilen kısıtlamalara «delil yasakları» denilmektedir. Delil yasakları, delilin elde edilmesinde, ileri sürülmesinde ve son olarak değerlendirilmesinde ortaya çıkmaktadır.

 

Örneğin; 

 • İfade alma ve sorgunun yasak usuller ile gerçekleştirilmesi, tanıklıktan çekinme hakkı olanlara bu hakkın hatırlatılmaması, kanunsuz arama, ses veya görüntülerin montajlanması, delil elde etme yasağına;

 • Tanıklıktan  çekinen şahidin önceki ifadelerinin okunamaması, iletişimin denetlenmesi sırasında tesadüfen elde edilen delillerin katalog suçların dışında kalması ise delil değerlendirme yasaklarına, örnek olarak gösterilebilir.

 • Delil değerlendirme yasaklarında ilgili delil hukuka uygun elde edilmiş olsa dahi değerlendirmenin konusu olamaz.

Nisbi Değerlendirme Yasağı

Nisbi değerlendirme yasağında ihlal edilen hak ile ortaya çıkan menfaat arasındaki oran göz önüne alınır. Bu yaklaşımda sanığın haklarının ihlal edilip edilmediğine göre bir değerlendirme yapılır.  Hak ihlali yoksa hukuka aykırılığın olmadığı kabul edilir. (Karşılaştır: CMK m. 217: Hukuka aykırı delillerin kullanılmasının yasaklanması.) Özellikle sanığın haklarını ihlal etmeyen, şekli nitelikte ve yargılamanın esasını pek az etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar bu kapsamda değerlendirilir. Ör: Aramada ihtiyar heyeti ve komşulardan iki kişinin hazır bulunması şartına karşılık, tek bir kişinin hazır bulunması ve haksız arama iddiasının bulunmaması gibi. ankara ceza avukatı

Mutlak Değerlendirme Yasağı  

Hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin soruşturma ve kovuşturma aşamasında kullanılması yasaktır.

Hukuka aykırı delillere dayanarak elde edilen diğer deliller de hukuka aykırıdır. Buna «zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur» denilmektedir.

AY m. 38/6: «Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilmez.»

CMK m. 217/2: «Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.«

Ceza Davalarında Avukat Tutmanın Önemi

İyi bir ceza avukatı arıyorum cümlesi, hayatımızın herhangi bir noktasında karşımıza çıkabilecek cümledir. Çünkü hiçbirimiz, hayatımız boyunca nelerle karşılaşacağımızı önceden bilemeyiz. Bu nedenle, ceza avukatı arayışı, hem endişeli hem de yorucu bir süreç olabilir.

Ceza avukatı ararken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şunlardır:

 • Avukatlık ruhsatı olup olmadığı: Avukatlık ruhsatı, avukatın yetkisini gösteren resmi bir belgedir. Ceza avukatı arayışında, avukatın avukatlık ruhsatının olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz.

 • Uzmanlık alanı: Ceza hukuku, geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle, ceza avukatı arayışında, avukatın uzmanlık alanının ceza hukuku olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz.

 • Deneyim: Ceza avukatı arayışında, avukatın deneyiminin de önemli olduğunu unutmayın. Tecrübeli bir ceza avukatı, daha etkin bir şekilde müvekkilinin haklarını koruyabilir.

 • Referanslar: Ceza avukatı arayışında, avukatın referanslarını da mutlaka kontrol etmelisiniz. Referanslar, avukatın çalışma şekli ve müvekkilleriyle olan ilişkisi hakkında size fikir verebilir.

 

Ceza avukatı ararken, internet ortamında araştırma yapmak da faydalı olabilir. Ancak, internet ortamında yer alan bilgilerin her zaman doğru olmadığını unutmayın. Bu nedenle, bulduğunuz avukatın ismini internette tekrar araştırmanızı öneririz. Zira ceza avukatı ararken boşanma avukatı veya hiç avukat olmayan biriyle karşılaşabilirsiniz. Ceza avukatı arayışınız, sizin hayatınızı kurtaracak süreci ifade eder. Bu süreçte titiz olmak, ileride yaşanacak olumsuzların önüne geçer. Ceza hukuku, uzmanlık ve emek gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle, uzman ceza avukatını bulmanız ve kendisiyle çalışmanız sizlerin menfaatine olacaktır. Uzman ceza avukatı, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerin ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlayarak, hak kaybı yaşamalarını engeller.

 

Bu aşamalar şunlardır:

 • Soruşturma aşaması: Bu aşamada, avukat müvekkilinin ifade vermesine eşlik eder, müvekkilinin haklarının korunmasını sağlar ve delillerin toplanması için çalışır.

 • Kovuşturma aşaması: Bu aşamada, avukat müvekkilinin savunmasını hazırlar, mahkemede müvekkilini temsil eder ve itirazlarda bulunur. İstinaf aşaması: Bu aşamada, avukat mahkemenin verdiği karara itiraz eder.

 • Temyiz aşaması: Bu aşamada, avukat Yargıtay'a başvurarak mahkemenin verdiği karara itiraz eder. Yargılamanın sonuna hükmün kesinleşmesi ve infaz rejimine ve sonrasında!

 • AYM ve AHİM süreçleri dahil olmak üzere:

 

Bu aşamalarda, avukat müvekkilinin haklarının korunması için çalışmalarını sürdürür. Özgürlüğünüz değerlidir ve bu sebeple emekle verilmelidir. Bu nedenle, ceza avukatı arayışında titiz davranmanız ve uzman bir ceza avukatı ile çalışmanız, sizin menfaatinize olacaktır.

Pirzade Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, Ankara'da faaliyet gösteren ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Ofisimiz, müvekkillerinin hak ve menfaatlerini korumak için, ceza yargılamasının her aşamasında hukuki destek sunmaktadır.

 

Ofisimiz, müvekkilin suçun sanığı veya mağduru olması konusunda ayrım yapmamaktadır. Her iki durumda da, müvekkillerinin haklarını korumak için titizlikle çalışmaktadır.

 

Ofisimiz, Ankara'da ceza hukuku alanında avukatlık hizmeti duyan kişilere gerekli desteği sağlamaktadır. Bu kapsamda, ofisimiz aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 

 • Soruşturma aşamasında, müvekkilinin ifade vermesine eşlik etmek, müvekkilinin haklarının korunmasını sağlamak ve delillerin toplanması için çalışmak.

 • Kovuşturma aşamasında, müvekkilinin savunmasını hazırlamak, mahkemede müvekkilini temsil etmek ve itirazlarda bulunmak.

 • İstinaf ve temyiz aşamalarında, müvekkilinin haklarının korunması için çalışmak.

 • Adli sicil kaydının silinmesi için çalışmak.

 • Ceza infaz rejiminden kaynaklanan sorunların çözümü için çalışmak.

 

Ofisimiz, ceza hukuku alanında uzman ve deneyimli avukat kadrosuyla, müvekkillerinin haklarını korumak için en iyi şekilde çalışmaktadır. Ankara ceza avukatı, temsil talepleri ve hukuki sıkıntılarınıza ilişkin sorularınız için sitedeki iletişim seçeneklerini kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page