top of page
  • Ankara Avukat

Taksirle Yaralama


Taksirle Yaralama
Taksirle Yaralama

TCK md. 89/1 "Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır."


TCK md. 89/2 Taksirle yaralama fiili, mağdurun;


a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.


TCK md. 89/3 Taksirle yaralama fiili, mağdurun;


a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(5) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.


BİLİNÇLİ TAKSİR/BASİT TAKSİR FARKI NEDİR?

Sanık bakımından fark yaratmaktadır. Yaptırım miktarı değişmektedir. Hukuki olarak ayrımı yapıldıktan sonra Suçun bilinçli taksirle gerçekleştirilmesi halinde, Kanunda taksirle yaralama suçuna öngörüle ceza üçte birden yarısına kadar artırılacaktır (TCK m. 22/3).


A-) TAKSİRLE YARALAMADA CEZA ALMAMAK MÜMKÜN MÜ?

Mümkündür. Şöyle ki; TCK'da sayılan cezasızlık halleri mevcut ise kişi ceza almaz. Bu cezasızlık halleri ise: → TCK md. 22/6 "Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir."

B-) TAKSİRLE YARALAMA SUÇU ŞİKAYETE TABİ MİDİR?

Evet kural olarak taksirle yaralama suçu ŞİKAYETE BAĞLIDIR. Ancak İSTİSNAİ olarak NİTELİKLİ haller hariç ve suçun bilinçli taksirle işlenmiş olması halinde şikâyet aranmaz

C-) TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDA UZLAŞMA VAR MIDIR?

Evet, taksir ile yaralama suçunda ister bilinçli ister basit taksir olsun UZLAŞMAYA TABİDİR.

D-) TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDA HAGB HAKKI VAR MI?

HAGB şartlarını sağlıyorsa sanık hakkında HAGB kararı verilebilir.


HAGB ŞARTLAR:

-Daha önce kasten işlemiş bir suç olmamalı

-Ceza miktarı 2 yılın altında olmalıdır.

-Sanığın HAGB kararını kabul etmesi gerekiyor.


***Bilinçli taksirin ceza miktarı 2 yıldan fazla olduğundan HAGB alınamaz

E-) TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Cezaların mikatrının üst sınırının on yıldan fazla olmaması nedeniyle ASLİYE CEZA MAHKEMESİ görevlidir.


Taksir ile yaralama için yetkili mahkeme SUÇUN İŞLENDİĞİ YER MAHKEMESİDİR.

D-) TAKSİR İLE YARALAMA SUÇUNUN ŞİKAYET SÜRESİ NEDİR?

Şikayet süresi, suçun işlenmesinden ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 AYDIR.


*** Bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın soruşturma / kovuşturma yürütülür.

F-) TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDA ZAMANAŞIMI VAR MI?

Evet, zaman aşımı vardır. Taksir ile yaralama suçunun zamanaşımı süresi 8 YILDIR. İstisnai hallerde sürenin DURDURULMASI veya UZATILMASI halinde 12 YILDIR.


*** Bilinçli taksirde gerçekleşen sonuç, sanık tarafından öngörüldüğü hâlde istenmemiştir. Gerçekten neticeyi öngördüğü hâlde, sırf şansına veya diğer etkenlere, hatta yeteneğine güvenerek hareket etmesidir.


13 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page